Сектор освіти Сквирської РДА

МОН ПРОПОНУЄ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

МОН ПРОПОНУЄ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

 

На виконання вимог Закону України «Про освіту» МОН розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників», що має врегулювати процедуру оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду його роботи.

Сертифікація згідно з проектом має здійснюватися на добровільних засадах з метою підвищення престижності педагогічної праці та заохочення вчителя до особистісного і професійного зростання.

Проектом передбачено встановлення педагогічному працівникові, у разі успішного проходження сертифікації, доплати у розмірі 20% посадового окладу, а також  зарахування сертифікату як проходження атестації.

Зауваження та пропозиції до проекту просимо надсилати до 9 грудня 2018 року на e-mail zakon@mon.gov.ua (Божинський Володимир Святославович) або  за адресою: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135.

 

 

 

 

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

 

від __ грудня 2018 р. № _____

Київ

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників

Відповідно до частини шостої статті 51 Закону України «Про освіту»  Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про сертифікацію педагогічних працівників, що додається

 

2. Міністерству освіти і науки спільно з Державною службою якості освіти та її територіальними органами, Українським центром оцінювання якості освіти та регіональними центрами оцінювання якості:

 

провести у 2019 році відповідно до Положення, затвердженого цією постановою, пілотний проект із сертифікації двох тисяч педагогічних працівників (вчителів початкових класів)пропорційно їх кількості в кожній області та місті Києві, стаж роботи яких на відповідній посаді на момент їх реєстрації не може бути менше двох років;

 

дозволити залучати відповідно до законодавства працівників державних, комунальних закладів освіти та органів управління у сфері освіти місцевих державних адміністрацій до проведення сертифікації.

 

 

Прем’єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 


 

 

 

                                                                                                                                 ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕННЯ

про сертифікацію педагогічних працівників

 

Загальні положення

 

1. Це Положення встановлює засади функціонування системи сертифікації педагогічних працівників закладів освіти та порядок її проведення.

 

2. Терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:

експерт – педагогічний, науково-педагогічний працівник закладу освіти чи інша особа, якого (яку) включено до загального списку експертів, які можуть залучатися до проведення сертифікації, що затверджується Державною службою якості освіти (далі – Служба);

електронне портфоліо (далі – е-портфоліо) – матеріали, сформовані учасником сертифікації в електронному вигляді, що містять відеозапис проведеного ним навчального заняття (фрагментів навчальних занять), його (їх) опис та самооцінювання;

кабінет учасника сертифікації – веб-сервіс, що створюється для кожного учасника сертифікації на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО);

незалежне тестування професійних компетентностей (далі – незалежне тестування) – складова сертифікації, що передбачає перевірку професійних компетентностей учасника сертифікації та проводиться шляхом виконання ним тестових завдань (тестів);

реєстр сертифікатів – база даних про видані педагогічним працівникам сертифікати, що формується та зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО);

сертифікат – сформований в електронному вигляді документ, що надається педагогічному працівникові за результатами успішного проходження ним сертифікації,технічний опис якого затверджується МОН;

учасник сертифікації – педагогічний працівник, якого зареєстровано для проходження сертифікації;

файлообмінник – електронний безкоштовний ресурс в мережі Інтернет, що надає користувачеві місце для розміщення його електронних матеріалів і забезпечує цілодобовий доступ до нього (Google Диск, eDisk, Mega.nz, Dropbox.com та інші).

 

3. Обробка персональних даних педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

4.Сертифікація проводиться державною мовою з дотриманням принципів, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту».

 

5. Сертифікація складається з:

1) оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом їх незалежного тестування, що організовується УЦОЯО та регіональними центрами оцінювання якості освіти (далі – регіональні центри);

2)вивчення та експертне оцінювання практичного досвіду роботи учасників сертифікації, що організовується Службою та її територіальними органами.

 

6. Сертифікація організовується МОН та проводиться УЦОЯО, регіональними центрами, Службою, її територіальними органами.

Графік проведення сертифікації визначається наказом МОН.

 

7. У процесі проведення сертифікації педагогічних працівників УЦОЯО:

1)здійснює організаційно-технологічне забезпечення незалежного тестування;

2)озробляє інструктивно-методичні матеріали щодо роботи пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, в яких здійснюється незалежне тестування (далі – пункт тестування), пунктів обробки (матеріалів незалежного тестування, реєстраційних матеріалів) (далі – тимчасові пункти);

3)забезпечує наповнення банку завдань зовнішнього незалежного оцінювання завданнями незалежного тестування;

4)забезпечує розроблення комплексу програмних засобів, що використовуються для реєстрації учасників сертифікації, а також в процесі підготовки, проведення, обробки результатів незалежного тестування, роботи сервісу генерування документів за підсумками сертифікації;

5)формує базу учасників сертифікації, передає її до Служби не пізніше ніж через два тижні після завершення реєстрації;

6)отримує від Служби за визначеною УЦОЯО процедурою результати (оцінки) вивчення (моніторингу) практичного досвіду роботи учасників сертифікації не пізніше ніж за два тижні до дати засідання міжвідомчої експертної комісії при МОН, на якому встановлюватимуться порогові бали;

7)укладає та тиражує в умовах суворої конфіденційності тести для незалежного тестування (далі – тест) відповідно до програм незалежного тестування, затверджених МОН;

8)розробляє та ухвалює загальні характеристики тестів, схеми нарахування балів за виконання завдань тестів;

9) здійснює розподіл учасників сертифікації між сесіями та аудиторіями в пунктах тестування;

10) організовує доставку матеріалів незалежного тестування:

з УЦОЯО до пунктів тестування;

з пунктів тестування до пунктів обробки;

11) організовує діяльність апеляційної комісії при УЦОЯО (далі – апеляційна комісія), предметних фахових комісій при УЦОЯО, які діють відповідно до положень, затверджених МОН;

12) персоніфікує виконані учасниками сертифікації роботи незалежного тестування, установлює персональні результати незалежного тестування;

13) анулює за рішенням апеляційної комісії результати незалежного тестування;

14) формує в електронному вигляді відомості результатів незалежного тестування;

15) передає Реєстр сертифікатів педагогічних працівників, які пройшли сертифікацію, до ЄДЕБО.

 

8. У процесі проведення сертифікації педагогічних працівників регіональні центри:

1) взаємодіють з органами управління у сфері освіти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, закладами освіти з питань організації та проведення незалежного тестування;

2) організовують та/або здійснюють у закріплених регіонах реєстрацію осіб для участі в сертифікації;

3) формують разом з обласними органами управління освітою та закладами освіти мережу пунктів тестування;

4) утворюють тимчасові пункти;

5) співпрацюють з органами управління у сфері освіти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо кадрового забезпечення пунктів тестування;

6) залучають працівників відповідно до Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 33, ст. 969), для виконання обов’язків у:

пунктах тестування:

відповідальних за пункт проведення зовнішнього оцінювання;

помічників відповідального за пункт проведення зовнішнього оцінювання;

старших інструкторів;

інструкторів;

чергових пункту проведення зовнішнього оцінювання;

пунктах обробки – спеціалістів з обробки документів працівників, матеріалів зовнішнього оцінювання, реєстраційних матеріалів;

7)організовують підготовку працівників, залучених до проведення незалежного тестування, відповідно до порядку підготовки працівників, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, визначеному УЦОЯО, забезпечують їх інформаційними та методичними матеріалами;

8)організовують діяльність регламентних комісій при регіональних центрах (далі – регламентна комісія), які діють відповідно до положення, затвердженого МОН;

9)організовують охорону контейнерів (пакетів) з матеріалами незалежного тестування;

10)здійснюють обробку реєстраційних документів педагогічних працівників, матеріалів незалежного тестування.

 

9.Надсилання педагогічним працівником комплекту реєстраційних документів до регіонального центру в порядку, визначеному цим Положенням, є підтвердженням надання ним згоди на обробку персональних даних відповідно до цього Положення.

 

Реєстрація для проходження сертифікації

 

10. Подання реєстраційних документів педагогічними працівниками, які бажають пройти сертифікацію (далі – реєстрація), здійснюється в строки, що встановлюються МОН, та триває не менше 3 тижнів.

 

11.Педагогічний працівник, який реєструється для проходження сертифікації, має надіслати рекомендованим поштовим відправленням або доставити нарочно до відповідного регіонального центру реєстраційні документи, а саме:

1) оформлену реєстраційну картку-заяву, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу, розміщеного на веб-сайті УЦОЯО;

2) копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності – іншого документа, що посвідчує особу педагогічного працівника;

3) копію одного з таких документів:

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків або картки фізичної особи - платника податків, або сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку із даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

4) довідку із закладу освіти, у якому працює педагогічний працівник, який реєструється, в якій має бути вказано інформацію про нього:

прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності);

назва посади (з уточненням фаху, за яким працює);

загальний стаж педагогічної діяльності;

стаж роботи на займаній посаді;

спеціальність (за дипломом);

кваліфікаційна категорія (за наявності);

педагогічне звання (за наявності).

Особа, в документах якої містяться розбіжності в персональних даних, також має подати копію відповідного документу (свідоцтва про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові), та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу).

 

12. Для формування бланка реєстраційної картки-заяви педагогічний працівник має скористатися спеціальним сервісом, розміщеним на веб-сайті УЦОЯО, та вказати такі дані:

1) прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності);

2) число, місяць і рік народження;

3) серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (у разі його відсутності – іншого документа, що посвідчує особу), на підставі якого здійснюється реєстрація;

4) реєстраційний номер облікової картки платника податків (особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначає серію (за наявності) номер паспорта, у якому проставлена відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

5) номери контактних телефонів;

6)поштову адресу, за якою особі може бути надіслано офіційну кореспонденцію;

7) адресу електронної поштової скриньки;

8) найменування закладу освіти, в якому працює;

9) назву посади (з уточненням фаху, за яким працює);

10) загальний стаж педагогічної діяльності;

11) стаж роботи на займаній посаді;

12) кваліфікаційну категорію (за наявності);

13) педагогічне звання (за наявності);

14) гіперпосилання на місце розташування електронної папки, створеної педагогічним працівником, на одному з файлообмінників, до якої в подальшому (до визначеного терміну) має бути завантажене е-портфоліо учасника сертифікації.« повернутися до списку новин