Відділ освіти Сквирської міської ради

Секційне засідання педагогів

03 січня 2018 року на базі Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 відбулося засідання вчителів іноземної мови з теми «Компетентнісний підхід до навчання іноземної мови в контексті положень «Нової української школи» відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої школи».

Керівник РМО вчителів іноземної мови, ст. вчитель Гиренко Л.А. звернула увагу педагогів на те, щосучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури і соціальної практики. Характерною особливістю цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нових змісту, форм, методів і засобів навчання. Компетентнісний підхід до вивчення іноземних мов розглядається як такий засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, що забезпечує засвоєння ними змісту навчання та досягнення мети навчання при розв’язанні певних проблемних завдань.

Учитель-методист Литвин Л.П. акцентувала відмітила, що основною компетентністю на уроках іноземної мови є комунікативна компетентність, тому що вона забезпечує набуття учнями вміння обговорювати проблеми, доводити власну позицію, виробляти власну точку зору, розвивати критичне і креативне мислення та адаптуватисяу мовному середовищі.

Цимбалюк О.А, учитель Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 акцентувала увагу педагогів на те, що аудіювання - це розуміння сприйманої на слух мови. Оволодіння аудіюванням дає можливість реалізувати виховні, освітні і розвиваючі цілі. Воно дозволяє вчити учнів уважно вслухатися в звукову мову, формувати вміння передбачати значеннєве зміст висловлювання і таким чином, виховувати культуру слухання не тільки іноземною, але і рідною мовою. Основна мета аудіювання (слухання) - розуміння змісту чужої мови, чужих думок і задуму, лежачого основу усного висловлювання.« повернутися до списку новин