Сектор освіти Сквирської РДА

Наказ відділу освіти від 23 листопада 2018 року №220

Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти Сквирського району

 

 

НАКАЗ

 

23.11.2018р.                                                                                                            № 220

 

Про організацію роботи з

охорони праці та безпеки життєдіяльності

в закладах освіти Сквирського району

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (зі змінами), Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 (зі змінами), листа Міністерства освіти і науки України від 19.08.2014 № 1/9-419 «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 05.11.2018 року №323 «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти Київської області» та з метою організації безпечного освітнього процесу

 

НАКАЗУЮ:

  1. Інженеру з охорони праці відділу освіти Решетарю А.П.:

1.1.Здійснювати контроль за організацією роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в підпорядкованих закладах освіти

                                                                                                                          постійно;

1.2.Забезпечити виконання нормативно-правових актів з питань охорони праці в закладах освіти та відповідних приписів органів державного нагляду за охороною праці

                                                                                                                          постійно;

1.3.Надавати необхідну допомогу у створенні безпечних умов для проведення освітнього процесу, систематично заслуховувати керівників закладів освіти з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

                                                                                                                             постійно;

1.4.Проводити навчання та перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності керівників закладів освіти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 один раз на три роки;

                                                                                                                            

1.5.Розробляти посадові інструкції керівників закладів освіти з обов'язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності

                                                                                                                        постійно;

1.6.Брати участь у розгляді на засіданнях колегій звіти керівників закладів освіти про стан охорони праці, безпеки життєдіяльності, готувати відповідні довідки

                                                                                                                        згідно з графіком;

1.7.Невідкладно повідомляти департамент освіти і науки про надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру в закладах освіти та нещасні випадки, що сталися з працівниками, учнями, вихованцями, та організовувати їх розслідування, відповідно до повідомлення поданого керівником навчального закладу

                                                                                                                      протягом 1 год. - телефоном, протягом

                                                                                                                       протягом 1 доби – документально;

2. Керівникам загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, дитячого будинку «Надія»:

2.1.Призначити відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначити їх функціональні обов’язки

                                                                                                                       постійно;

2.2.Призначати наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах тощо

                                                                                                                         перед початком навчального року;

2.3.Затверджувати посадові інструкції працівників з обов'язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності

                                                                                                                          перед початком навчального року;

2.4. Тимчасово призупиняти або забороняти освітній процес у закладах освіти при виникненні надзвичайних ситуацій, або в небезпечних для життя і здоров'я умовах, призначати повторну перевірку знань працівників з охорони праці, безпеки життєдіяльності

                                                                                                                                        за потреби;

2.5. Здійснювати контроль за дотриманням норм і правил з охорони праці учнів, їх своєчасним навчанням, проведенням інструктажів і перевіркою їхніх знань з питань охорони праці

                                                                                                                 постійно;

2.6.Оцінювати технічний стан обладнання та устаткування навчальних приміщень закладів освіти

перед початком навчального  року, періодично протягом навчального року;

                                                                                                                  постійно;

 2.7.Уживати заходів для приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці

                                                                                                                     постійно;

2.8. Забезпечувати виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій виборного органу первинної профспілкової організації (представника профспілки) щодо проведення заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, передбачених колективним договором (колективною угодою)

                                                                                                                 постійно;

2.9.  Організувати звітування з питань профілактики травматизму, охорони праці, безпеки життєдіяльності на засіданнях педагогічної ради закладу освіти, нарадах осіб, відповідальних за стан охорони праці, безпеку життєдіяльності, видавати накази з цих питань

                                                       згідно з графіками;

2.10.Організовувати профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед здобувачів освіти та працівників закладів освіти

                                                                                                             постійно;

2.11.Організовувати роботу з розроблення програми вступного інструктажу та забезпечувати проведення всіх видів інструктажів

                                                                                                             постійно;

2.12.Проводити навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів та працівників закладів освіти

                                                                                                               постійно;

2.13.Не залучати учнів до господарських робіт і виробничої практики без обстеження робочих місць, заборонити проведення робіт, які негативно впливають на стан здоров'я дітей та працівників закладів освіти і стан довкілля

                                                                                                                 постійно;

2.14.Вжити заходів для впровадження стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць (за умовами праці)

                                                                                                                постійно;

2.15.Контролювати проведення обов'язкових попередніх та періодичних, медичних оглядів працівників закладів освіти

                                                                                                                постійно;

2.16. Невідкладно повідомляти відділ освіти про надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру в закладах освіти та нещасні випадки, що сталися з працівниками, учнями, вихованцями, та організовувати їх розслідування, відповідно до повідомлення поданого керівником навчального закладу

                                                                                                                                       протягом 1 год. - телефоном,

                                                                                                                протягом 1 доби – документально;

2.17.У разі нещасного випадку, який трапився під час освітнього процесу, ужити заходів, передбачених Положенням про порядок розслідування нещасних випадків

                                                                                                     постійно;

  1.   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти                                                        О.Заболотний

 « повернутися до списку новин